/

Савинов Дмитрий Михайлович

Фонемы /†/ и /w/ в южнорусских говорах (инструментально-фонетическое исследование)


Савинов Д. М. Фонемы /†/ и /w/ в южнорусских говорах (инструментально-фонетическое исследование) // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2013. Вып. 4 (34). С. 93-109.

Аннотация

В статье показано, что конститутивным признаком фонем /†/ и /W/ должно быть признано скольжение тембра от верхнего к среднему подъему (с постепенным нарастанием интенсивности). Семифонемная система вокализма может последовательно функционировать только при стабильном сохранении подобных дифтонгических образований. Фонетическая структура основных дифтонгов в соответствии с /†/ и /w/ обнаруживает полный параллелизм, что, во-первых, свидетельствует о дифтонгической природе гласного /†/ в древнерусском языке; во-вторых, подтверждает мнение о том, что фонема /w/ появилась как задний коррелят фонемы /†/ в результате развития тенденции к симметризации структуры древнерусской фонологической системы.

Ключевые слова

Russian phonetics, dialectology, South Russian dialects, stressed vocalism, phonemes /†/ и /w/

Список литературы

1. Avanesov R. I. Russkaja literaturnaja i dialektnaja fonetika (Russian Literature and Dialect Phonetic), Moscow, 1974.
2. Avdeeva M. T. Slovar' ukrainskih govorov Voronezhskoj oblasti (Dictionary of Ukranian Dialects of Voronezhskaja Region), Voronezh, 2012, vol. 2.
3. Bevzenko S. P. Ukrains'ka dialektologija (Ukranian Dialectology), Kiiv, 1980.
4. Beskrovnyj A. M. 1949 “Iz istorii obrazovanija perehodnogo ukrainsko-russkogo dialekta v Voronezhskoj oblasti” (From History of Forming of Transitional Ukranian-Russian Dialect in Voronezhskaja Region), in Mat-ly i issled. po russkoj dialektologii, Moscow, Leningrad, 1949. vol. 2, pp. 312-319.
5. Brok O. 1907 “Opisanie odnogo govora iz jugo-zapadnoj chasti Totemskogo uezda” (Description of a Dialect from South-Western Part of Totemskij District), in Sb. ORJaZ, Saint-Petersburg, 1907, vol. 83/4.
6. Bromlej S. V. 1949 “Nabljudenija nad udarjaemymi glasnymi pri sobiranii materialov po «Programme»” (Observations on Tone Vowels by Gathering Materials for “Program”), in Bjulleten' dialektologicheskogo sektora In-ta russkogo jazyka, Moscow, Leningrad, 1949, vol. 5, pp. 22-51.
7. Vasil'ev L. L. 1929 “O znachenii kamory v nekotoryh drevnerusskih pamjatnikah XVI–XVII vekov. K voprosu o proishozhdenii zvuka o v velikorusskom narechii” (About Meaning of Kamora in Some Old Russian Texts of XVI–XVII Centuries. To Question of Origin of Sound o in Great Russian Dialect), in Sb. po rus. jazyku i slovesnosti, Leningrad, 1929, vol. 1/2.
8. Volkova N. A. Fonetika govorov Posem'ja. Istorija i sovremennoe sostojanie (Phonetic of Dialects of Posem’e. History and Modern State), Cherepovec, 2003.
9. Vysotskij S. S. 1967 “Opredelenie sostava glasnyh fonem v svjazi s kachestvom zvukov v severnorusskih govorah” (Definition of Structure of Vowel Phonemes in Connection with Quality of Sounds in North Russian Dialects), in Ocherki po fonetike severnorusskih govorov, Moscow, 1967. pp. 5-82.
10. Vysotskij S. S. 1977 “Fonemnyj sostav slova kak osnova dlja izuchenija zvukovogo stroja govora” (Phonemic Structire of Word as Basis for Study of Sound System of a Dialect), in Vysotskij S. S. (ed.) Jeksperimental'no-foneticheskie issledovanija v oblasti russkoj dialektologii, Moscow, 1977, pp. 3-52.
11. Galinskaja E. A. Istoricheskaja fonetika russkih dialektov (Historical Phonetic of Russian Dialects), Moscow, 2002.
12. Durnovo N. N. Izbrannye raboty po istorii russkogo jazyka (Selected Works for History of Russian Language), Moscow, 2000.
13. D'jachenko S. V. 2012 “Nabljudenija nad udarnym vokalizmom treh arhaicheskih voronezhskih govorov” (Observatoin on Tone Vocalism of Three Archaic Dialects of Voronezh), in Aktual'nye problemy russkoj dialektologii. Tezisy dokladov Mezhdunarodnoj konferencii 27-28 oktjabrja 2012 g., Moscow, 2012, pp. 36-40.
14. Zhuravlev V. K. 1963 “Iz istorii vokalizma v praslavjanskom jazyke pozdnego perioda” (From History of Vocalism in Preslavonic Language of Late Period), in Voprosy jazykoznanija, 1963, vol. 2, pp. 8-19.
15. Zhuravlev V. K. Diahronicheskaja fonologija (Diachronical Phonology), Moscow, 1986.
16. Kasatkin L. L. Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika (Modern Russian Language. Phonetic), Moscow, 2006.
17. Kasatkin L. L. Sovremennaja russkaja dialektnaja i literaturnaja fonetika kak istochnik dlja istorii russkogo jazyka (Modern Russian Dialect and Literary Phonetic as Source for History of Russian Language), Moscow, 1999.
18. Kasatkina R. F. 2000 “Juzhnorusskoe narechie. Novye dannye“ (South Russian Dialect. New Data), in Voprosy jazykoznanija, 2000, vol. 6, pp. 98-109.
19. Klejmenova E. S. Govory juzhnoj chasti Kaluzhskoj obl. Dis. ... kand. filol. nauk (Dialects of South Part of Kaluzhskaja Region. Dissertation), Moscow, 1956.
20. Kodzasov S. V., Krivnova O. F. Obshhaja fonetika (General Phonetic), Moscow, 2001.
21. Kotkov S. I. Juzhnovelikorusskoe narechie v XVII stoletii (South Great Russian Dialect in XVII Century), Moscow, 1963.
22. Kryvshhk1 A. A. Dyjalektalopja belaruskaj movy (Dialectology of Byelorussian Language), Minsk, 2003.
23. Listrova Ju. T. 1955 “K izucheniju kursko-orlovskogo dialekta (govor s. Otskochnogo Dmitrjashevskogo r-na Lipeckoj obl.)” (To Study of Kursk-Orel Dialect (Dialect of village Otskochnoje of Dmitrjashevskij District of Lipeckaja Region), in Uch. zap. Kishinevskogo gos. ped. in-ta, Kishinev, 1955, vol. 4, pp. 197-208.
24. Martine A. Princip jekonomii v foneticheskih izmenenijah (Principle of Economy in Phonetical Changes), Moscow, 1960.
25. Paufoshima R. F. Fonetika slova i frazy v severnorusskih govorah (Phonetic of Word and Phase in North Russian Dialects), Moscow, 1983.
26. Shvtorak G. P. Formuvannja i dialektna diferenshhashhja davn'orus'ko! movi (Forming and Dialect Differentiation of Old Russian Language), Kiiv, 1988.
27. Popov M. B. Problemy sinhronicheskoj i diahronicheskoj fonologii russkogo jazyka (Problems of Synchronic and Diachronic Phonology of Russian Language), Saint-Petersburg, 2004.
28. Kasatkina L. L. (ed.) Russkaja dialektologija (Russian Dialectology), Moscow, 2005.
29. Kasatkina R. F. (ed.) Russkie narodnye govory. Zvuchashhaja hrestomatija. Juzhnorusskoe narechie (Russian Folk Dialects. Sound Chrestomathy. South Russian Dialect), Moscow, 1999.
30. Panova M. V. (ed.) Russkij jazyk i sovetskoe obshhestvo. Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Narodnye govory (Russian Language and Soviet Society. Phonetic of Modern Russian Literary Language. Folk Dialects), Moscow, 1968.
31. Selishhev A. M. Izbrannye trudy (Selected Works), Moscow, 1968.
32. Sidorov V. N. Iz russkoj istoricheskoj fonetiki (From Russian Historical Phonetic), Moscow, 1969.
33. Ter-Avanesova A. V. 2008 “Fragment sistemy imennogo slovoizmenenija i akcentuacii slobodskogo govora” (Fragment of System of Name Inflection and Accentuation of Slobodskoj Dialect), in Mat-ly i issled. po russkoj dialektologii, Moscow, 2008, vol. 3/9, pp. 67-111.
34. Ter-Avanesova A. V. 2001 “Materialy po akcentuacii govora derevni Pustosha (sushhestvitel'nye muzhskogo roda)” (Materials for Accentuation of Dialect of Village Pustosha (Masculine Names)), in Russkij jazyk v nauchnom osveshhenii, 2001, vol. 1/3, pp. 150-167.
35. Fomina T. G. 1982 “K voprosu o kachestve glasnyh fonem , v odnom juzhnorusskom govore (na osnove jeksperimental'nyh dannyh)” (To Question about Quality of Vowel Phonemes , in a South Russian Dialect (on Basis of Experimental Data)), in Sobinnikova V. I. (ed.) Mat-ly po russko-slavjanskomu jazykoznaniju, Voronezh, 1982, pp. 142-149.
36. Fortunatov F. F. Izbrannye trudy (Selected Works), Moscow, 1957, vol. 2.
37. Shahmatov A. A. 1964 “Diftongi uo i Te v velikorusskih govorah” (Diphthongs uo and ie in Great Russian Dialects), in Voprosy jazykoznanija, 1964, vol. 5, pp. 110-120.

Данные об авторе

Савинов Дмитрий Михайлович

PDF