/

Лега Виктор Петрович

Рец. на кн.: Penner M. B. The End of Apologetics. Christian witness in a postmodern context. Baker Academic, 2013


Лега В. П. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 5 (55). С. 136-144. — Рец. на кн.: Penner M. B. The End of Apologetics. Christian witness in a postmodern context. Baker Academic, 2013

Данные об авторе

Лега Виктор Петрович

PDF