/

Забаев Иван Владимирович; Кострова Елизавета Алексеевна

Рец. на кн.: The Public Significance of Religion / L. J. Francis, H.-G. Ziebertz, eds. Brill, 2011


Кострова Е. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 6 (50). С. 132-137. — Рец. на кн.: The Public Significance of Religion / L. J. Francis, H.-G. Ziebertz, eds. Brill, 2011

Данные об авторе

Забаев Иван Владимирович


Кострова Елизавета Алексеевна

PDF