/

Кострова Елизавета Алексеевна

Рец. на кн.: The Power of Religion in the Public Sphere / E. Mendieta, J. Vanantwerpen, eds. Columbia University Press, 2011


Кострова Е. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 5 (49). С. 142-145. — Рец. на кн.: The Power of Religion in the Public Sphere / E. Mendieta, J. Vanantwerpen, eds. Columbia University Press, 2011

Данные об авторе

Кострова Елизавета Алексеевна

PDF