/

Колкунова Ксения Александровна

Рец. на кн.: Handbook of Hyper-real Religions / A. Possamai, ed. Brill, 2012


Колкунова К. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 3 (47). С. 158-160. — Рец. на кн.: Handbook of Hyper-real Religions / A. Possamai, ed. Brill, 2012

Данные об авторе

Колкунова Ксения Александровна

PDF