/

Крюкова А.Н.

Рец. на кн.: Barnes T. D. Early Christian Hagiography and Roman History. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. XX, 437 p.


Крюкова А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2012. Вып. 2 (40). С. 141-148. — Рец. на кн.: Barnes T. D. Early Christian Hagiography and Roman History. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010. XX, 437 p.

Данные об авторе

Крюкова А.Н.

PDF