/

Носачёв Павел Георгиевич

Рец. на кн.: Znamenski А. The beauty of the primitive: Shamanism and western imagination. N. Y.: Oxford University Press, 2007. 434 p.


Носачёв П. Г. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2009. Вып. 4 (28). С. 81-86. — Рец. на кн.: Znamenski А. The beauty of the primitive: Shamanism and western imagination. N. Y.: Oxford University Press, 2007. 434 p.

Данные об авторе

Носачёв Павел Георгиевич

PDF