/

Максимович Кирилл Александрович

Рец. на кн.: Творения митрополита Никифора. / Изд. подг. С. М. Полянским, Н. М. Громов, С. М. Полянский, общ. ред. М.: Наука, 2006. 501 с.


Максимович К. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2007. Вып. 3 (19). С. 153-156. — Рец. на кн.: Творения митрополита Никифора. / Изд. подг. С. М. Полянским, Н. М. Громов, С. М. Полянский, общ. ред. М.: Наука, 2006. 501 с.

Данные об авторе

Максимович Кирилл Александрович

PDF