/
Результат поиска


Пруцкова Е. В., Мелкумян Е. Б. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 6 (56). С. 141-145. — Рец. на кн.: Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 3. New Methods in the Sociology of Religion / L. Berzano, O. Preben Riis, eds. Brill, 2012
PDF
Пруцкова Елена Викторовна
Мелкумян Елена Багратовна