/
Результат поиска


Кострова Е. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 5 (49). С. 142-145. — Рец. на кн.: The Power of Religion in the Public Sphere / E. Mendieta, J. Vanantwerpen, eds. Columbia University Press, 2011
PDF
Кострова Елизавета Алексеевна
Забаев И. В., Кострова Е. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 6 (50). С. 132-137. — Рец. на кн.: The Public Significance of Religion / L. J. Francis, H.-G. Ziebertz, eds. Brill, 2011
PDF
Забаев Иван Владимирович
Кострова Елизавета Алексеевна
Кострова Е. А. [Рецензия] // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. 2014. Вып. 6 (56). С. 136-140. — Рец. на кн.: Matovina T. Latino Catholicism. Transformation in America’s Largest Church. Princeton University Press, 2012
PDF
Кострова Елизавета Алексеевна