/

Kryukov Pavel

Notated Octoechos of the 17th century: current aims of study


Kryukov Pavel (2020) "Notated Octoechos of the 17th century: current aims of study ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia V : Voprosi istorii i teorii hristianskogo iskusstva, 2020, vol. 38, pp. 23-35 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturV202038.23-35

Abstract

The purpose of this article is to identify and describe current problems of study of the notated Octoechos of the 17th century, particularly those that are related to the reform of printing in the mid-17th century. The use of the Octoechos notated in the 17th century is fully incorporated in the context of the whole period of development of this book, beginning from its use as a separate collection since the end of the 15th century. In order to solve the main problems, the article formulates the following directions of the study: search for and systematisation of all preserved copies of the Octoechos notated in the 17th century; establishing the typology and compiling, as far as it is possible, a comprehensive catalogue and manual with a scientifi c description of the manuscripts; the study of technical aspects in the process of emendation of singing with this book as an example. An important direction in the range of the formulated tasks is the identifi cation and understanding with the Octoechos of the 17th century as an example of the system of the Russian Octoechos and the study of the role of patterns of singing in chanting hymns. The article shows the features of writing down and structuring chants from the book in question. In order to illustrate the process of the reform of singing in the mid- 17th century, the article uses examples from notated MSs.

Keywords

notated Octoechos, reform, 17th century, Znamenny chant, manuscript, chant

References

 1. Artamonova Iu. (1998) Pesnopeniia-modeli v drevnerusskom pevcheskom iskusstve XI–XVIII vekov [Chants-patterns in Old Russian art of singing of the 11th — 18th centuries]. Moscow (in Russian).
 2. Gruzintseva N. (1990) Stikhiry-samoglasny triodnogo stikhiraria v drevnerusskoi rukopisnoi traditsii XII–XVII vekov [Stichera-idiomela of Triodion sticherarion in the Old Russian manuscript tradition of the 12th — 17th centuries]. Leningrad (in Russian).
 3. Guseinova Z. (1997) “Zhanr Blazhenn v tserkovno-pevcheskom iskusstve” [The genre of ‘Blazhenny’ in art of church singing]. Rukopisnye pamiatniki, 4, pp. 193‒214 (in Russian).
 4. Guseinova Z. (1998‒99) “Oktoikh notirovannyi (po materialam rukopisei XV–XVII vekov)” [Notated Octoechos (MSs of the 15th — 17th centuries)]. Dni slavianskoi pis'mennosti i kul'tury, 1‒2 (in Russian).
 5. Kazantseva M. (1997) Istoriia pevcheskogo iskusstva v pis'mennoi kul'ture Drevnei Rusi XII–XVII vv. (po knige Irmologii) [History of the art of singing in the booklore of Ancient Rus’ of the 12th — 17th centuries (the book of Heirmologion)]. Ekaterinburg (in Russian).
 6. Khachaiants A. (2001) Pevcheskie rukopisi XVII–XIX vekov: Katalog [Singing manuscripts of the 17th — 19th centuries: A catalogue], in A. Ziuzin, N. Popkova (eds). Saratov (in Russian).
 7. Krasheninnikova O. (1997) Drevnerusskii Oktoikh XII–XIV vv. kak pamiatnik srednevekovoi gimnografii [Old Russian Octoechos of the 12th — 14th centuries as a monument of mediaeval hymnography]. Moscow (in Russian).
 8. Krasheninnikova O. (2006) Drevneslavianskii Oktoikh sv. Klimenta, arkhiepiskopa Okhridskogo [Ancient Slavonic Octoechos of St. Clement of Ohrid]. Moscow (in Russian).
 9. Krest'ianin F. (1974) Stikhiry [Stichera], in M. Brazhnikov (ed.). Pamiatniki russkogo muzykal'nogo iskusstva [Monuments of Russian musical art], vol. 3. Moscow (in Russian).
 10. Kruchinina A., Egorova M., Shvets T. (2014) Sluzhba na perenesenie moshchei prepodobnogo Sergiia Radonezhskogo. Issledovanie, tekst i rospev [Church service for the transfer of the relics of St. Sergius of Radonezh. Study, text and pattern of singing]. St Petersburg (in Russian).
 11. Kudriavtsev I. (ed.) (1960) Rukopisnye sobraniia D. V. Razumovskogo i V. F. Odoevskogo i arkhiv D. V. Razumovskogo. Opisaniia [Manuscript collections of D. Razumovsky and V. Odoevsky and the archive of D. Razumovsky]. I. Moscow. (in Russian).
 12. Nikol'skaia N. (2008) «Skazanie» inoka Evfrosina i pevcheskaia knizhnaia sprava XVII veka. [“Narrative” of monk Evfrosin and the book emendation of singing of the 17th century]. St. Petersburg (in Russian).
 13. Pentkovskii A. (2004) “Vizantiiskoe bogosluzhenie” [Byzantine church service]. Pravoslavnaia entsiklopediia [Orthodox Encyclopaedia], vol. 8. Moscow. P. 382. (in Russian).
 14. Pletneva E. (2001) “Mnogoraspevnost' v Notirovannom Oktoikhe: bogorodichny Maloi vecherni” [Multipart singing in the Notated Octoechos: Hymns to Theotokos of Smaller Matins]. Muzykal'noe nasledie Rossii: istoki i traditsii [Musical heritage of Russia: Origins and traditions]. St Petersburg. Pp. 80‒107 (in Russian).
 15. Popov A. (2002) “Zhanr antifonov stepenny v traditsii Kirillo-Belozerskogo monastyria (konets XV–XVII vv.)” [The genre of antiphons “stepenny” in the tradition of Kirillo-Belozersky monastery (late 15th — 17th centuries)], in Pevcheskoe nasledie Drevnei Rusi (istoriia, teoriia, estetika) [Art of singing of Ancient Rus’ (History, theory, aesthetics)]. St Petersburg. Pp. 291–302 (in Russian).
 16. Ramazanova N. (2004) Moskovskoe tsarstvo v tserkovno-pevcheskom iskusstve XVI–XVII vv. [Moscow tsardom in the art of church singing of the 16th — 17th centuries]. St Petersburg (in Russian).
 17. Seregina N. (1994) Pesnopeniia russkim sviatym. Po materialam rukopisnoi pevcheskoi knigi XI– XIX vv. «Stikhirar' mesiachnyi» [Chants to Russian saints. Materials of the manuscript book of singing of the 11th — 19th centuries. “Sticherarion of the months”]. St Petersburg (in Russian).
 18. Tiurina O. (2008) “Ob odnom obraztse drevnerusskoi melizmatiki: tsikl Svetil'nov voskresnykh” [One example of Old Russian melismatics: The cycle of Svetilny of Sunday]. Vestnik PSTGU. Seriia V: Voprosy istorii i teorii khristianskogo iskusstva, 2‒3, pp. 7‒22 (in Russian).
 19. Tutolmina S. (2004) Russkie pevcheskie Triodi drevneishei traditsii [Russian singing Triodia of the most ancient tradition]. St Petersburg (in Russian).
 20. Zabolotnaia N. (2001) Tserkovno-pevcheskie rukopisi Drevnei Rusi XI–XIV vekov: Osnovnye tipy knig v istoriko-funktsional'nom aspekte [Church-singing manuscripts of Ancient Rus’ of the 11th — 14th centuries: Main types of books in historical and functional aspects]. Moscow (in Russian).
 21. Zakhar'ina N. (2007) Russkie pevcheskie knigi. Tipologiia, puti evoliutsii [Russian books of singing. Typology, ways of evolution]. St Petersburg (in Russian).
 22. Zernova A. (1958) Knigi kirillovskoi pechati izdannye v Moskve v XVI–XVII vekakh: svodnyi katalog [Books of Kirill’s print published in Moscow in the 16th — 17th centuries: A catalogue]. Moscow (in Russian).

Information about the author

Kryukov Pavel


Student status: Graduate student;
Place of study: St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities; 6/1 Likhov pereulok, Moscow, 127051, Russian Federation;
ORCID: 0000-0002-5008-5191;
Email: pasha.kryukov.94@mail.ru.