/

Hegumen Siluan (Tumanov A.)

On some changes in the choir and liturgical practice of the Russian Orthodox Church in the 20th century


Tumanov Alexander (2017) "On some changes in the choir and liturgical practice of the Russian Orthodox Church in the 20th century ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia V : Voprosi istorii i teorii hristianskogo iskusstva, 2017, vol. 27, pp. 122-134 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturV201727.122-134

Abstract

This article deals with the development and modification of those liturgical practices of the Russian Orthodox Church that are related to church singing in the 20th — early 21st centuries. It aims to demonstrate the deep relationship between the practical side of the church service and its theoretical foundation, which explains the non-linear development of liturgical practices in specifically tragic periods of Church life.

Keywords

church singing, liturgy, worship, Soviet period, choir, repertoire of church singing.

References

  1. Gardner I. A., Bogosluzhebnoe penie Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi, 1-2, Moscow, 2004.
  2. Georgievsky G. P., Prazdnichnye sluzhby I tserkovnye torzhestva v staroi Moskve, Moscow, 1995.
  3. Gorina T. I., K probleme “tserkovnosti” bogosluzhebnogo penij a Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi, Petrozavodsk, 2005.
  4. Damaskin (Khristensen), ierom., Ne o t mira sego, Moscow, 1995.
  5. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii. Moscow, 1, 1969.
  6. Martynov V. I., Istorija bogosluzhebnogo penija, Moscow, 1994.
  7. Matfey (Mormyl’), arkhim. “Na chuzhom osnovanii ja nikogda nichego ne stroil”, in: Rytzar’ regentskogo sluzhenij a otetz Matfey (Mormyl’). Materialy. Vospominanija. Issledovanija, St. Petersburg, 2017, 10–38.
  8. Pitirim (Nechaev), mitr., “V Tserkvi dolzhna byt’ osobaja kul’tura penij a”, in: Trudy Moskovskoi regentsko-pevcheskoi seminarii 2002-2003, Sbornik statei, vospominanii, akhivnykh dokumentov, Moscow, 2005.
  9. Russkaja dukhovnaja musyka v dokumentakh i materialakh, Moscow, IХ, 2015.

Information about the author

Hegumen Siluan (Tumanov A.)


Place of work: St Petersburg Diocese; 1, Naberezhnaya reki Monastyrki st., Saint-Petersburg 191167, Russian Federation;
Email: siluan2011@gmail.com.