/

Tuminskaia Olga

The images of St. Basil The Great and St. Basil Fool for Christ in integrated iconographic compositions


Tuminskaia Olga (2017) "The images of St. Basil The Great and St. Basil Fool for Christ in integrated iconographic compositions ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia V : Voprosi istorii i teorii hristianskogo iskusstva, 2017, vol. 26, pp. 57-75 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturV201726.57-75

Abstract

This article studies the pair composition of St. Basil the Great and St. Basil Fool for Christ. The iconographic composition of these two saints came to be wide-spread in icons with the aim of conveying an important point of dogmatic Orthodoxy, namely the sanctity of martyrs. The paper considers the established scheme of placing St. Basil the Great on the left and St. Basil Fool for Christ on the right; they are praying to the Trinity above. This scheme was incorporated in the iconographic practice in Moscow after St. Basil’s Fool for Christ consecration (1588), and already by the late 16th and early 17th centuries it represented an established iconographic image, which was rendered not only in icons but also in other spheres of church art, e.g. served as a pattern in gold-embroidery shops.

Keywords

image of St. Basil the Great, image of St. Basil Fool for Christ, iconographic composition of holy martyrs, semantics, embroidered veil, Synodicon, Missal

References


Batalov A. L., “Pridel Vasilij a Blazhennogo Sobora Pokrova na Rvu i osobennosti pochitanij a svjatogo v kontze XVI v.”, in: Vestnik PSTGU, 2011, V, 4, 123–132.
Bibartseva J. R., “Ikonografi ja obraza Vasilij a Blazennogo v sobranii drevnerusskoj zhivopisi Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja,” in: 450 let Pokrovskomu soboru. Pokrovskij sobor v istorii i culture Rossii: Mater. nauch. konf., Moscow, 2013, 188–204.
Busewa-Dawydowa J. L., “Obraz mira v ikonakch stroganovskoi schkoly”, in: Drevnerusskoe iskusstvo: issledovanij a i restavratsija. Pamjati N. N. Pomerantzeva, Moscow, 2001, 120–122.
Dmitrev J. N., Gosudarstwennij Russkij muzej. Drevnerusskoe iskusstvo. Putevoditel. Moscow, Leningrad, 1940.
Drevnerusskoje shitje XV – nachala XVIII veka v sobranii Gosudarstvennogo Russkogo muzeja: Katalog vyistavk,. Leningrad, 1980.
Zhivopis’ Velikogo Novgoroda XV veka, Moscow, 1982.
Ikony “Svjatitel Vasilij Velikij i Vasilij Blazennij v molenii Spasitelju»”; “Svjtoj Vasilij Velikij i Vasilij Blazennij ”, available at: URL: http//www.iconrussia.ru/iconography/
Ikonopisnyj podlinnik (tolkovyj) XVII v., in: RNB. OLDP. Q. 21. 355 l.
Ikonopis’, derevjannaja reznaja plastika, mednoe chudozestvennoe litie XVII – nachala XX veka iz sobranij a Natzionalnoj galerei Komi: Katalog, Syktyvkar, 2008.
Majasova N. A., Drevnerusskoe litzevoe shitie: Katalog. Moscow, 2004.
Moskovskij paterik: Sbornik, Moscow, 1991.
“Opisanie Velikogo Ustjuga v Ustjuzhskoj pistsovoj knige”, in: Byst’ na Ustjuge… Istorikokraevedcheskij sbornik, Vologda, 1993.
Podlinnik ikonopisnyj: Izd. S. T. Bolschakova, Moscow, 1998.
“Siyskiy ikonopisnyj podlinnik XVII v.”, in: RNB. OLDP. F. 88. 547 l.
Schumilova K. V., “Novgorodskie Zarskie vrata XV–XVII vv. s izobrazheniem Blagovecshenija i dvukch svjatitelej”, in: Vestnik PSTGU, 2014, V, 18, 63–84.
Sinodik Nizhegorodskogo Voznesenskogo Pecherskogo monastyrja 1552 g. Nizhny Nowgorod, 2009.
Trebnik. RNB. (Missal.). ORK. № 682. 239 l. Л.
Trebnik. RNB. ORK (Missal.). II. 3. 12а. 626. 600.
Tuminskaya O. A., “Pelena Vasilij Kesarij skij i Vasilij Velikij iz sobranij a Russkogo muzeja”, in: Pokrov: Sbornik nauch. st. 2: Traditzii drevnerusskogo schitja i sovremennoe obrazovanie, St. Petersburg, 2006, 44–57.
Tzerkovnoe shitie v Drevnej Rusi. Sb. st., posw. pamjati L. D. Likchachevo, Moscow, 2010.

Information about the author

Tuminskaia Olga