/

Kondrashkova Lada

Review of Плотникова Н. Ю. Русское партесное многоголосие конца XVII — первой половины XVIII века. Службы Божии Василия Титова: Исследование и публикация. М.: Издательство ПСТГУ, 2012


Kondrashkova Lada (2013) Rev. of Plotnikova N. Yu. Russkoe partesnoe mnogogolosie kontsa XVII — pervoy polovini XVIII veka. Sluzhbi Bozhii Vasiliia Titova: Issledovanie i publikatsiia. M.: Izdatelystvo PSTGU, 2012, Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia V : Voprosi istorii i teorii hristianskogo iskusstva, 2013, vol. 10, pp. 183-186 (in Russian).

Information about the author

Kondrashkova Lada

PDF