/

Ryzhova Ol'ga

Kiev art environment in XVIII century: icon-painting workshops and icon


Ryzhova Ol'ga (2013) "Kiev art environment in XVIII century: icon-painting workshops and icon ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia V : Voprosi istorii i teorii hristianskogo iskusstva, 2013, vol. 10, pp. 110-135 (in Russian).

Abstract

In the present publication offers an overview of icon painting in Kiev, in the XVIII century. Studying literature, call pictorial icon-painting workshops, working in Kiev, in the XVIII century. Based on field studies of museum collections of the National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve (NKPIKZ), the National Art Museum of Ukraine (NAMU), National Reserve Sophia Cathedral (NZSK) Identify the product, coming out of the workshops. The survey surviving works iconography Kiev XVIII century iconostasis includes both systems and individual icons. The criteria for selection of works for the study were dated and removable inscriptions on monuments, archival documents (inventory, inventory books), confirming the origin of the Kiev monuments. As a result of research carried out for the first time a comprehensive study of the surviving works of iconography Kiev XVIII century. Substantial body of Kiev monuments iconography XVIII century, having a fixed Kiev and comprehensive study of the origins, becomes established as a base and is available for a wide range of researchers

Keywords

Kiev of the XVIII century, icon-painting workshops in Kiev XVIII century, iconostasis in Kiev XVIII century, icons in Kiev XVIII century

References

1. Askochenskij V. Kiev s drevnejshim ego uchilischem Akademieyu (Kiev and Its Ancient Specialized School Named Academy), Kiev, 1856.
2. Bakushinskij A. Iskusstvo Paleha (Paleh's Art), Moscow, Leningrad, 1934.
3. Belikova G. 2007, in Pamyatki Ukraini, vol. 1, pp. 69-79.
4. Davidov D. Ikone srpskih cikava u maarskoj (Serbian and Hungarian Icons), Novi sad, 1973.
5. Zholtovs'kij P. Malyunki Kievo-Lavrs'koj ikonopisnoj majsterni: al'bom-katalog (Drawings of Kievo-Pecherskaja Lavra's Studio), Kiev, 1982.
6. Zholtovs'kij P. Hudozhm zhittya na Ukraini v XVI—XVIII st. (Ukrainian Artistic Lift in XVI–XVIII Centuries), Kiev, 1983.
7. Istomin M. 1895, in Chteniya v istoricheskom obschestve Nestora Letopistza, vol. 9, pp. 64-75.
8. Istomin M. 1895, in Chteniya v istoricheskom obschestve Nestora Letopistza, vol. 12, pp. 34-90.
9. Istomin M. 1901, in Iskusstvo i hudozhestvennaya promyshlennost', vol. 10/34, pp. 311-314.
10. Istomin M. 1901, in Iskusstvo i hudozhestvennaya promyshlennost', vol. 11/35, pp. 311-314.
11. Kagamlik S. Kievo-Pechers'ka Lavra svit pravoslavnoj duhovnosti i kul'turi (XVII–XVIII st.) (Kievo-Pecherskaja Lavra as a World of Orthodox Spirituality), Kiev, 2005.
12. Kievo-Pechers'ka Lavra — pam'yatka istorii ta kul'turi Ukraini (Kievo-Pecherskaja Lavra as a Monument of Ukrainian History and Culture), Kiev, 2006.
13. Kondratyuk A. Monumental'nij zhivopis Troic'koj nadbramnoj cerkvi Kievo-Pechers'koj lavri: katalog (Monumental Painting of Trinity Overgate's Church of Kievo-Pecherskaja Lavra), Kiev, 2005.
14. Kondratyuk A. 2008. Siverschina v istorii Ukraini (Sivertchina in the Ukrainian History), Sumi, 2008.
15. Litvinenko Ya. 2007, in Lavrs'kj al'manah, vol. 17, pp. 59-72.
16. Litvinenko Ya. 2010, in Lavrs'kj al'manah, vol. 25, pp. 67-86.
17. Litvinenko Ya. 2012, in Zerkva—Nauka—Suspil'stvo: pitannya vzaemodii: materiali desyatoj mizhnar. nauk. konf., 30 travnya — 1 chervnya 2012 roku, pp. 181-183.
18. Lopuhina O. 2007, in Lavrs'kj al'manah, vol. 17, pp. 73-79.
19. Milyaeva L. 1994, in Vostochnohristianskj hram. Liturgiya i iskusstvo, pp. 308-316.
20. Narisi z istorii ukrains'kogo mistectva (Essays from History of Ukrainian Art), Kiev, 1966.
21. Nikitenko N. 2007, in Pamyatki Ukraini: istoriya ta kul'tura, vol. 1, pp. 22-46.
22. Pavlenko A. 1984, in Gosudarstvennye muzei Moskovskogo Kremlya. Proizvedeniya russkogo I zarubezhnogo iskusstva XVI — nachala XVIII veka: materialy i issledovaniya, vol. 4, pp. 133–147.
23. Pitateleva O. 2006, in Lavrs'kj al'manah, vol. 16, pp. 155-165.
24. Ryzhova O., Raspopina V., Izotov A., Soroka E. 2012, Cerkva—Nauka—Suspil'stvo: pitannya vzaemodii: materiali desyatoj mizhnar. nauk. konf., 30 travnya — 1 chervnya 2012 roku, pp. 197-200.
25. Ryzhova O. 2012, in Mogilyans'ki chitannya 2011 roku: hristiyans'ki relikvii: vivchennya, zberezhennya, eksponuvannya: zb. nauk. pr., pp. 290-300.
26. Ryzhova O. 2012, in Visnik derzhavnoj akademii kerivnih kadriv kul'turi i mistectv, vol. 2, pp. 157-161.
27. Sitkarova O. Uspens'kij soborKievo-Pechers 'koj lavri. Do istorii arhitekturno-arheologichnih doslidzhen' ta proektu vidbudovi (Uspenskij Cathedral. The History of Architectural and Archaeological Researches and Project of Reconstruction), Kiev, 2000.
28. Skarbi Kievo-Pechers'koj lavri: al'bom (Treasures of Kievo-Pecherskaja Lavra: Album), Kiev, 1998.
29. Todich B. 2009, in Pravoslavnaya enciklopediya, vol. 4, pp. 289-290.
30. Ukrains'ka ikona tr'oh stolit': katalog vistavki (Ukrainian Icons of Three Centuries: Exhibition's Catalogue). Kiev, 2001.
31. Ukrains'kij ikonopis XII—XIXst. z kolekcii NHMU: al'bom (Ukrainian Icon-Painting of XII–XIX Centuries: Album), Kiev, 2005.
32. Umancev F. Troic'ka nadbramna cerkva Kievo-Pechers'koj lavri (The Trinity Overgate's Church of Kievo-Pecherskaja Lavra), Kiev, 1970.
33. Furman R. 1991, in Obrazotvorche mistectvo, vol. 3, pp. 15-17.
34. Hizhnyak Z. Kievo-Mogilyanskaya Akademiya (Kievo-Mogilyanskaya Academy), Kiev, 1988.
35. Shidenko V. 2006, in Lavrs'kj al'manah, vol. 15, pp. 94-117.
36. Shidenko V. 2009, in Lavrs'kj al'manah, vol. 23, pp. 124-137.
37. Scherockij K. Kiev: putevoditel'. Repr. vospr. izd. 1917g. (Kiev: guidebook. Repr. ed. of 1917), Kiev, 1994.
38. Schätze aus dem Hohlenkloster in Kiew: Catalog, 1995.
39. L'epoca d'oro delle icone Ucraine XVI—XVIII secolo: catalogo, Torino, 2010.
40. The Glory of Ukraine: Sacred Images from the 11th to the 19th Centuries: Catalog, New York [etc.], 2010-2011.

Information about the author

Ryzhova Ol'ga

PDF