/

Fedorova Aleksandra

Methodological problems of researching the interrelation between creativity and synesthesias in musical performance


Fedorova Aleksandra (2015) "Methodological problems of researching the interrelation between creativity and synesthesias in musical performance ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia IV : Pedagogika. Psihologiia, 2015, vol. 39, pp. 149-158 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturIV201539.149-158

Abstract

The article is dedicated to the problem of researching the personal creativity manifestation in interrelation with the synesthesias phenomenon in musical performance. The article submits the critical analysis of existing approaches to the defi nition of creativity and to its practical study.

Keywords

creativity, musical performance, synesthesias, systemic approach, creation

References


1. Aranovskij M. G. 1978 “Soznatel'noe i bessoznatel'noe v tvorcheskom processe kompozitora” (Conscious and Unconscious in Creative Process of Composer), in Voprosy muzykal'nogo stilja, Leningrad, 1978.
2. Bogojavlenskaja D. B. Psihologija tvorcheskih sposobnostej. Uchebnoe posobie dlja vuzov (Psychology of Creative Capacities. Textbook for Students), Moscow, 2002.
3. Meshherjakov B. G., Zinchenko V. P. (eds.) Bol'shoj psihologicheskij slovar' (Big Psychological Dictionary), Moscow, 2004.
4. Burgin M. C., Kuznecov V. I. Vvedenie v sovremennuju tochnuju metodologiju nauki (Introduction to Modern Precise Methodology of Science), Moscow, 1994.
5. Golovin S. Ju. Slovar' prakticheskogo psihologa (Dictionary of Practical Psychologist), Moscow, 1998.
6. Druzhinin V. N. Psihologija obshhih sposobnostej (Psychology of General Capacities), Saint-Petersburg, 2008.
7. Zajceva M. L. Sinestezijnost' kak sistemnoe svojstvo hudozhestvennogo soznanija: dis. ... d-ra iskusstvovedenija (Synesthesia as System Feature of Art Consciousness: Dissertation), Moscow, 2014.
8. Il'in E. P. Psihologija tvorchestva, kreativnosti, odarennosti (Psychology of Creation, Creativity, Endowment), Saint-Petersburg, 2009.
9. Kozlov V. V. 2008 “Radost' i pechal' tvorchestva” (Joy and Sorrow of Creation), in Chelovecheskij faktor: Social'nyj psiholog, vol. 2/16, Jaroslavl', 2008, p. 7.
10. Petrenko V. F. Osnovy psihosemantiki (Grounds of Psychosemantics), Moscow, 2010.
11. Petrenko V. F. Psihosemantika soznanija (Psychosemantics of Consciousness), Moscow, 1988.
12. Ryzhov B. N. 2013 “Vnutrennjaja struktura dejatel'nosti s pozicii sistemnoj psihologii” (Inner Structure of Activity from Position of System Psychology), in Sistemnaja psihologija i sociologija, 2013, vol. 8, pp. 5–8.
13. Ryzhov B. N. 2010 “Sistemnye osnovanija psihologii” (System Grounds of Psychology), in Sistemnaja psihologija i sociologija, 2010, vol. 1, pp. 6–43.
14. Serkin V. P. Metody psihosemantiki (Methods of Psychosemantics), Moscow, 2004.
15. Tunik E. E. Diagnostika kreativnosti. Test E. Torrensa (Diagnosis of Creativity. Test of E. Torrens), Saint-Petersburg, 1998.
16. Fedorova A. M. 2014 “Intermodal'nyj sintez i metody ideomotornoj trenirovki v muzykal'no-ispolnitel'skoj dejatel'nosti” (Intermodal Synthesis and Methods of Ideomotor Training in Musical-Performing Activity), in Psihologija i psihotehnika, 2014, vol. 12, pp. 1335–1341.

Information about the author

Fedorova Aleksandra