/

Vedeneyev Dmiytry

“Great enemy of the Vatican and of the Church Union”. Secret services and presbyter Gabriel Kostel’nyk in the contexst of creating the background for the liquidation of the Church Union in the Western Ukraine (1939–1944)


Vedeneyev Dmiytry (2017) "“Great enemy of the Vatican and of the Church Union”. Secret services and presbyter Gabriel Kostel’nyk in the contexst of creating the background for the liquidation of the Church Union in the Western Ukraine (1939–1944) ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2017, vol. 79, pp. 85-105 (in Russian).

DOI of the paper: 10.15382/sturII201779.85-105

Abstract

This article deals with the investigation by NKVD-NKGB of the prominent religious figure, theologian and essay writer, priest of the Ukrainian Greek-Catholic Church Gabriel Kostel’nyk; the aim of this investigation was to involve him in organising the liquidation of Brest Church Union of the year 1596, the dissolution of Ukrainian Greek-Catholic Church and its merger with the Russian Orthodox Church. The study draws on little-known or fi rstly employed documents of Soviet state security institutions. The article analyses main stages in the strategy of Soviet authorities aimed at the liquidation of the Ukrainian Greek-Catholic Church in the context of Sovietifi cation of the Western Ukraine. Using various documents of security services, the article describes contradictory religious, social and political views as well as the world outlook of Dr. Kostel’nyk that had led him to the position of the Head of the Workgroup (May 1945 — March 1946) for organising the integration of Greek Catholics into the Orthodox Church. The article also studies forms and methods of the Soviet security service in the sphere of religion, the specifi city of forced interaction of the Head of the Workgroup with state security services (which in those days were the key instrument of the policy of state atheism), addresses social and psychological features of Father Gabriel’s personality, his attempts to play a peculiar but fruitless “game” with atheistic authorities. Finally, the article looks into the circumstances surrounding the tragic death of the priest, main versions of the assassination attempt, the response to his activity from his contemporaries.

Keywords

Greek Catholicism, Orthodoxy, counterintelligence, Ukrainian nationalism, political repressions, Vatican

References

 1. Аndruchiv I., Politiuka radyanskouy vlady u sferi religiy ta confesiyne zuttya na Prukarpatti v 40-80-ch rokach ХХ stolittyua, Ivano-Frankivsk, 2006.
 2. Babenko L., “«Vzutu neobchidnuch agenturnooperatuvnuch zachodiv заходів…». Spezsluzbu y spravi likvidazii Ukrainskoy Greko-Catolutsheskoy Cherkvi (1939–1941 rr.)”, in: Istoruya religii v Ukraini, 1, Lviv, 2006.
 3. Hresnoy dorogoy. Funktsionuvannya i sprobu licvidaziu Ukrainskoy Greko-Catolutsheskoy Cherkvi v umovach SSSR u 1939–1941 ta 1944–1946 rokach. Z dokumentiv I materialiv, Lviv, 2006.
 4. Сhumachenko T., Gosudarstvo, pravoslavnyua cherkov, veruychuye. 1941–1961 gg., Moscow, 1999.
 5. Dashkevich Y., Postati: Narusy pro diuychiv istoriy, polituki, cultury, Lviv, 2007.
 6. Kachubuy M., Mirchuyk I., Berestyuskya uniya (1569–1996), 1996, 210–214.
 7. Lenzuyk V., Narus istoriy Ukrainskoy Cherkvi, Lviv, 2003.
 8. Licvidaziuy UGCC (1939–1946). Dokuymenty radiyanskich organiv dergavnoyu bezpeky, Kiyev, 2006.
 9. Marcthuk V., Ukrainskay Greko-Catolutsheskay Cherkov. Istoruchnyuy narus, Ivano-Frankivsk, 2001.
 10. Nikodim (Rusnak), mitr., “Zhitie sviyaschennomuchenika protopresvitera Gavriila Kostelnika”, in: Vira i Rozum, 1, 2000, 277–284.
 11. Odintsov M., “Uniati I sovetskaya vlast: vstrecha v Moskve. Dekabr 1944”, in: Otechestvennye archvy, 3, 1994, 56–71.
 12. Odintsov M., Russkya pravoslavnyua cherkov nakanyni i v epochy stalinskogo sozializma. 1917–1953 gg., Moscow, 2014.
 13. Pagiruy O., “Gavriil Kostelnik ta OUN: problema stosunkiv (1941–1948)”, in: Z archiviv VUCHK-GPU-NKVD-KGB, 2, 2009, 387–416.
 14. Pashenko V., Greko-katoliki v Ukraine: vid 40-ch rokiv ХХ stolittuy do nashich dniv, Poltava, 2002.
 15. Petrushko V., “K predpolagaemoy beatifi katsii uniatskogo mitropolita Andreya Sheptitskogo”, in: Ezegodnya Bogoslovskya conferenziya PSTBI. Materialu, 1999, 374–380.
 16. Serduyk N., “Ukrainskf Greko-Catolutsheskf Cherkva ta raduyanski organy gergavnoy bezpeky (1939–1941 rr.)”, in: Ukrainoznavstvo. Kalendar-chorichnuyk, Kiyev, 2003.
 17. Sergyuchuk V., Neskorena cherkva: podvznuyztvo greko-catolukov u borotbi za viry i derzavy, Kiyev, 2001.
 18. Shkarovski M., Russkya Pravoslavnyua Cherkov pri Staline I Chrushove, Moscow, 2000.
 19. Stoyzkiy Y., Derzava i religiuy v zachidnyuch oblaystyach Ukrainuy confesiyuni transformaziuy v kontecsty derzavnoy polituyki 1944–1946 rr., Kiyev, 2008.
 20. Tsipin, prot., “Lvovski sobor 1946 I ego posledstviya”, in: Ezegodnya Bogoslovskya conferenziya PSTBI. Materialu, 1998, 261–267.
 21. Utkin O., “Lvovski tserkovni sobor 1946 v kontekste togochasnih politichnih realii”, in: Ukrainskuy istoruznuy zurnal, 5, 1998, 99–110.
 22. Vedeneyev D., Peterburgskuy istoruchnuy gurnal, 2, 208–220.
 23. Vedeneyev D., Puluy dlya blagochinnogo. Ukraiskuy front v vouynach spezsluzb, Kiyev, 2008.
 24. Vlast i Cherkov v SSSR i stranch Vostochnoy Evrope, 1939–1958, (Duskussionnyut aspektu), Moscow, 2003.
 25. Vlast i Cherkov v Vostochnoy Evrope, 1944– 1953, Dokymenty rossiyskich arkchivov, Moscow, 1: 1944–1948, 2009
 26. Volokitina T., Murachkо G., Noskovа А., Moskva i Vostochnuya Evropa. Vlast i Cherkov v period obchstvennuych transformazyu 40–50-ch godov ХХ veka: Ocherkyu istoriy, Moscow, 2008.
 27. Voyunalovuch V., Partiuyno-derzavna politika chodo religiyu ta religiyunuch instyuziy v Ukrainy 1940–1960-ch rokiv: politologichnyu duskurs, Kiyev, 2005.
 28. Vishivanuk A., “K voprosu o roli ierahii I duhovenstva Russkoi Pravoslavnoy Tserkvi v kampanii likvidatsii Ukrainskoy grekokatolicheskoy tserkvi”, in: Vestnik PSTG II: Istoriya. Istoriya Russkouy Pravoslavnouy Cherkvi, 3, 2012, 56–68.
 29. Yarema R., svuych., Lvivskuy Tserkovnuy Sobor 1946 goda v svete torzestva Pravoslaviuy v Zapadnoy Ukraine, Kiyev, 2012.

Information about the author

Vedeneyev Dmiytry


Academic Degree: Doctor of Sciences* in History;
Academic Rank: Professor;
Place of work: National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts (Ukraine);
Post: Professor of the humanitarian sciences chair;
ORCID: 0000 0002 8929 9875;
Email: zastava67@i.ua.

*According to ISCED 2011, a post-doctoral degree called Doctor of Sciences (D.Sc.) is given to reflect second advanced research qualifications or higher doctorates.