/
Search results


Зюзева С. Г. Типология икон в окладах с лицевыми изображениями на полях 2-й пол. XVI – нач. XVII в. // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2018. Вып. 30. С. 78-95. DOI: 10.15382/sturV201830.78-95
This article analyses the typology of icons in covers of the second half of the 16th — beginning of the 17th centuries with holy fi gures on frames. Precious covers were made in Kremlin workshops, many of them were commissioned by tsar. The work with archival materials has allowed us to identify a signifi cant group of non-preserved icons in precious covers. As a result of the study of both preserved and non-preserved artwork, it was established that frames with fi gures adorned icons from iconostases, frames on venerated icons that were of particular signifi cance in the sacred space of the church and were located in various places of the church. There were also numerous icons of “pyadnitsa” type (Russ. пядницы) that had various purposes: analogion icons, memorial icons, vow icons. These were mainly tzar’s donations and donations from rich ktetors close to Moscow court that were given to Kremlin churches and Russian monasteries. Figures on the frames of icons that were created in various jewellery techniques (embossing, engraving, niello) visualise and make more precise the intention of the donator. Identifying a signifi cant range of this kind of artwork has allowed us to describe the occurrence of this specifi c phenomenon of late-medieval court culture.
icon covers, 16th century, Kremlin workshops, tzar’s donation, icons, Moscow court, jewellery
 1. Belting H., Obraz I kul’t. Istorija obraza do epohi iskusstva, Moscow, 2002.
 2. Bykova M. A., “Chudotvornaja icona Bogomateri Umilenij e Korsunskaja iz Spaso-Preobrazhenskogo sobora Spaso-Evfi mieva monastyrja v Suzdale”, in: Iskusstvo hristianskogo mira, Vypusk 7, Moscow, 2003, 136–154.
 3. A. I. Alexeev, sost. Vkladnaja i kormovaja kniga moskovskogo Simonova monastyra, Moscow, 2006.
 4. B. A. Rybakov, ed., Vkladnaja kniga Troitze-Sergieva monastyra, Moscow, 1987.
 5. Vorontzova L. M., “Dragotzennye ikonypjadnitzi (k voprosu o tipologii)” , in: Troitze-Sergieva lavra v istorii, kulture I duhovnoj zhizni Rossii. Materialy V mezhdunarodnoj konferentzii, Sergiev Posad, 2009, 175–190.
 6. Vorontzova L. M., “Oklad na ikonu Prepodobnij Sergiy Padonezhskij iz sobranij a Sergievo-Posadskogo muzeja”, in: Troitze-Sergieva lavra v istorii, kulture I duhovnoj zhizni Rossii. Materialy VI mezhdunarodnoj konferentzii, Sergiev Posad, 2008, 289–304.
 7. Gifts to the Tsars 1500–1700, Treasures from the Kremlin. 2001.
 8. Gnutova S.V., sost., Relikvija roda Godunovyh: skladen’ kuzov s izbrannymi prazdnikami I svjatymi. Katalog vystavki, Moscow, 2018.
 9. Grabar A., Les revetements en or et en argent des icones byzantines du Moyen Age, Venise, 1975.
 10. Ikony Arhangelskogo sobora Moskovskogo Kremlja XIV – nachala XX veka. Katalog, Moscow, 2016.
 11. Kloss B. M., Izbrannije Trudy, Moscow, 1998.
 12. Kukolevskaja O. S., Ipat’evskij monastyr, Moscow, 2003.
 13. Martynova M. V., “Oklad ikony «Bogomater’ Smolenskaya» i chernevaja gravjura XVI veka”, in: Blagoveshchenskij sobor Moskovskogo Kremlya. Materialy i issledovaniya / muzej zapovednik 'Moskovskij Kreml', Moscow, 1999, 318–335.
 14. Mahan’ko M. A., “Vologodskij izvod ikony Nikola Velikoretzkij . O raznyh redaktzijah zhitijnogo variant chudotvornogo obraza”, in: Dobryj kormchij . Pochitanije svjatitelja Nikolaja v hristianskom mire, Moscow, 2010, 464–483.
 15. Mahan’ko M. A., “Ikony v tzarskom dvortze Moskovskogo Kremlja serediny – vtoroj poloviny XVI veka po pis’mennym dannym” // Moskovskiy Kreml v 16 veke. Drevnie svyatyni i istoricheskie pamyatniki, Moscow, 2014, 215–250.
 16. Mahan’ko M. A., Pochitanije I sobiranije drevnih ikon v istorii I kul’ture Moskovskoj Rusi XVI veka, Moscow, 2015.
 17. Mahan’ko M. A., “Svedenij a o zastenkah v opisi Obraznoj palaty 1669 goda”, in: E. S. Smirnova, ed., Tzerkovnoje shit’e v Drevnej Rusi. Sbornik statej, Moscow, 2010, 83–100.
 18. Nikolaeva T. V., Drevnerusskaja zhivopis’ Zagorskogo muzeja, Moscow, 1977.
 19. Postnikova-Loseva M. M., “K voprosu ob otrazhenii vizantij skoj hudozhestvennoj kul’tury v zolotom I serebrjanom dele Drevnej Rusi (serebrjaniij oklad ikony Dimitrija Solunskogo 1586 goda”, in: Vizantijskij vremennik, Tom XXX, Moscow, 1969, 233–242.
 20. Preobrazhenskij A. S., “Chudotvornaja Grebnevskaja ikona Bogomateri Odigitrii I ee spiski v Moskovskom Kremle”, in: Moskovskiy Kreml v 16 veke. Drevnie svyatyni i istoricheskie pamyatniki, Мoscow, 2014, 161–214.
 21. Riznitza Toitze-Sergieva monastyrja, Мoscow, Tom 1, 2014.
 22. Samoylova T. E., “Tzarskij e ikony-mosheviki kontza XVI veka”, in: Moskovskiy Kreml v 16 veke. Drevnie svyatyni i istoricheskie pamyatniki, Moscow, 2014, 263–282.
 23. Sohranennye svjatyni Solovetzkogo monastyrja. Katalog vystavki, Moscow, 2003.
 24. Sterligova I. A., Dragotzennyj ubor drevnerusskih ikon XI–XIV vekov. Proishozhdenije, simvolika, hudozhestvennyj obraz, Moscow, 2000.
 25. Sterligova I. A., “Dragotzennyj ubor tzarskogo hrama” , in: Tzarskij hram. Svyatyni Blagoveshenskogo sobora Moskovskogo Kremlya, Moscow, 2003, 63–78.
 26. Sterligova I. A., “Neskol’ko zamechanij k istorii dragotzennoj ikony “Bogomater’ Odigitrij a Ioasafovskaja” , in: Ikonograficheskie novacii i tradiciya v russkom iskusstve XVI veka, Moscow, 2008, 161–172.
 27. Shennikova L. A., “Ikony Bogomater’ Vladimirskaja v monastyrjah Moskvy XVI veka”, in: Pravoslavnye svyatyni Moskovskogo Kremlya v istorii I kulture Rossii, Moscow, 2006, 122–135.
 28. Zabelin I. E., Domashnij byt russkih tzarej I tzaritz v XVI I XVII stoletiah. Materialy, Moscow, 2003.
 29. Zyuzeva S. G., “Ikonnye oklady vtoroj poloviny XVI v. S drobnitzami iz masterskih Moskovskogo Kremlja”, in: Drevnerusskoe iskusstvo. Ideya i obraz. opyty izucheniya vizantijskogo i drevnerusskogo iskusstva, Moscow, 2009, 443–455.
 30. Zyuzeva S. G., “Zolotoj oklad ikony Troitza kontza XVI veka. Istorija sozdanija. Ikonografi cheskij e I stilisticheskije osobennosti litzevih izobrazhenij ”, in: Materialy i issledovaniya / muzej zapovednik 'Moskovskij Kreml', Vyp. 27, Moscow, 2016, 64–80.
 31. Zyuzeva S. G., “Oklady dvuh krremltvskih ikon vtoroj poloviny XVI veka s litzevymi izobrazhenij ami na polja”, in: Moskovskiy Kreml v 16 veke. Drevnie svyatyni i istoricheskie pamyatniki, Moscow, 2014, 418–429.
 32. Zyuzeva S. G., “Oklady bogorodichnyh ikon poslednej chetverti XVI veka iz kremlevskih masterskih s chernevymi i gravirovannymi drobnitzami na poljah”, in: Moskovskiy Kreml v 16 veke. Drevnie svyatyni i istoricheskie pamyatniki, Moscow, 2014, 365–376.
Zyuzeva Svetlana
Place of work: Kremlin Museum; Kremlin, Moscow 103132, Russian Federation;
Post: Research Fellow;
ORCID: 0000-0002-6499-0811;
Email: zuzeva@yandex.ru.
Зюзева С. Г. Серебряная икона «Благовещение» XVI века. Работа западного мастера в Москве // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2019. Вып. 34. С. 37-48. DOI: 10.15382/sturV201934.37-48
The article is dedicated to the first comprehensive study of the chased “Annunciation” icon from Moscow Kremlin museum. The icon, originating from Transfiguration cathedral of Solovetskiy monastery, has an exceptional value in the history of the jewelry art of Moscow of the XVI century and the study of works of western European masters in the workshops of Kremlin. Numerous iconographic and stylistic analogies that we have found in the European art of Italy and Holy Roman Empire of German nation end of XV-mid of XVI century, as well as technical and technological features of icons’ execution cogently prove that masters of this region has worked on this masterpiece. The nearest analogues of the Jewelry Art of Moscow of 80-90s of the XVI century, primarily, the golden icon of Tzarina Irina Godunova, dated 1589, allowed us to specify the attribution of the icon, which before was considered to be the work of XVII century. The analysis of the iconographic program of the engraved images on the margins of the icon also proves the connection with the court order. Second fully chased icon “Annunciation” of the similar size was located at the royal court temple – Annunciation cathedral of Moscow Kremlin. In our opinion, both icons, that had similar decorative execution, could have been created at the same time, by the same master.
European masters, XVI century, Kremlin workshops, Moscow court, jewelry technology, icons,
 1. Batalov A. (2016) Sobor Pokrova Bogoroditsy na Rvu: Istoriia i ikonografi ia arkhitektury [Cathedral of Pokrov Bogoroditsy na Rvu: History and Iconography of the Architecture]. Moscow (in Russian).
 2. Bykova Z. (2003) “Chudotvornaia ikona Bogomateri «Umilenie Korsunskaia» iz Spaso-Preobrazhenskogo sobora Spaso-Evfi mieva monastyria v Suzdale” [Miracle-Working Icon of Theotokos “Umilenie Korsunskaia” from Spaso-Preobrazhenskiy Cathedral of Spaso-Evfi miev Monastery in Suzdal], Iskusstvo khristianskogo mira, vol. 7, pp. 136–154 (in Russian).
 3. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo Novgoroda XVI–XVII vv. (2008) [Decorative and Applied Art of Novgorod of 16th — 17th Centuries]. Moscow (in Russian).
 4. German Masters of the Sixteenth Century: Jost Amman: Intaglio Prints and Woodcuts (1985). New York.
 5. Ikony Arkhangel'skogo sobora Moskovskogo Kremlia XIV — nachala XX veka: katalog (2016) [Icons of Archangelskiy Cathedral of Moscow Kremlin of 14th — Early 20th Centuries: Catalogue]. Moscow (in Russian).
 6. Kruse P. (1999). Hoch Renaissance im Vatikan: Kunst und Kultur im Rom der Päpste I 1503–1534. Hatje Cantz Verlag.
 7. Martynova M. (2002) Moskovskaia emal' XV–XVII vekov: katalog [Moscow Enamel of 15th — 17th Centuries: Catalogue]. Moscow (in Russian).
 8. Martynova M. (1999). “Oklad ikony «Bogomater' Smolenskaia» i chernevaia graviura XVI veka” [Frame of the Icon “Theotokos of Smolensk” and Niello Engraving of the 16th Century], in L. Shchennikova (ed.) Blagoveshchenskii sobor Moskovskogo Kremlia: Materialy i issledovaniia [Annunciation Cathedral of Moscow Kremlin. Materials and Studies]. Moscow, рp. 318–335 (in Russian).
 9. Meniailo V. (2005) Ikony iz Voznesenskogo monastyria Moskovskogo Kremlia [Icons from Voznesenskiy Monastery of Moscow Kremlin]. Moscow (in Russian).
 10. Mosco M., Casazza O. (2004) The Museo degli Argenti. Collections and Collectors. Florence.
 11. Opis' tserkovnoi kazny Blagoveshchenskogo sobora Moskovskogo Kremlia 1721 goda (2018) [Inventory of Church Treasury of Blagoveshchenskiy Cathedral of Moscow Kremlin, 1721]. Moscow (in Russian).
 12. Paolozzi Strozzi B., Bormand M. (eds.) (2013) The Springtime of the Renaissance. Sculpture and the Arts in Florence 1400–60. Florence.
 13. Sokhranennye sviatyni Solovetskogo monastyria: katalog vystavki (2003) [Preserved Relics of Solovetskiy Monastery: Catalogue of the Exhibition]. Moscow (in Russian).
 14. Sterligova I. (2011) “Dragotsennye ikony sviatitelia Nikolaia v Drevnei Rusi” [Precious Icons of St. Nicholas in Ancient Rus’], in Dobryi kormchii. Pochitanie sviatitelia Nikolaia v khristianskom mire [The Kind Helmsman. Veneration of St. Nicholas in Christian World]. Moscow, рp. 382–408 (in Russian).
 15. Sterligova I. (2014) “Vvedenie k chasti vtoroi «Sviatyni gosudarstvennoi kazny i riznits kremlevskikh khramov»” [Introduction to the 2nd Part of “Relics of State Treasury and Reliquaries of Vestments of Kremlin Churches], in S. Beliaev, I. Vorotnikova (eds.) Moskovskii Kreml' XVI stoletiia. Drevnie sviatyni i istoricheskie pamiatniki [Moscow Kremlin of the 16th Century. Ancient Relics and Historical Monuments], vol. 2. Moscow, pp. 282–297 (in Russian).
 16. Vorontsova L. (2008) “Oklad na ikonu «Prepodobnyi Sergii Radonezhskii» iz sobraniia Sergievo- Posadskogo muzeia” [Frame of the Icon “St. Sargiy Radaonezhskiy’ from the Collection of Sergiev-Posad Museum], in Troitse-Sergieva lavra v istorii, kul'ture i dukhovnoi zhizni Rossii: Materialy VI mezhdunarodnoi konferentsii [Troitse-Sergieva Lavra in History, Culture, and Spiritual Life of Russia. Proceedings of the 6th Conference], pp. 289–304 (in Russian).
 17. Ziuzeva S. (2009) “Ikonnye oklady vtoroi poloviny XVI v. s drobnitsami iz masterskikh Moskovskogo Kremlia” [Icon Frames of the Latter Half of the 16th Century with Plaques from Workshops of Moscow Kremlin], in Batalov A., Smirnova E. (eds.) Ideia i obraz. Opyty izucheniia vizantiiskogo i drevnerusskogo iskusstva: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Idea and Image. Essays in Art of Byzantium and Rus’. Conference Proceedings]. Moscow, рp. 443–455 (in Russian).
 18. Ziuzeva S. (2017) “Stilisticheskie i tekhnologicheskie novatsii v khudozhestvennom oformlenii ikonnykh okladov kak otrazhenie mezhdunarodnykh sviazei russkoi kul'tury XVI v.” [Stylistic and Technological Innovations in Decoration of Icon Frames as Refl ection of International Links of Russian Culture of the 16th Century]. Vestnik RGGU. Ser.: Filosofiia. Sotsiologiia. Iskusstvovedenie, 2017, vol. 3 (9), pp. 106–118 (in Russian).
 19. Ziuzeva S. (2018) Tipologiia ikon v okladakh s litsevymi izobrazheniiami na poliakh 2-i pol. XVI – nach. XVII v. [Typology of Icons in Covers of the Second Half of thе 16th — Early 17th Centuries with Holy Figures on Frames]. Vestnik PSTGU. Ser. V: Voprosy istorii i teorii khristianskogo \aiskusstva, 2018, vol. 30, pp. 78–95 (in Russian).
Zyuzeva Svetlana
Place of work: Kremlin Museum; Kremlin, Moscow 103132, Russian Federation;
Post: Research Fellow;
ORCID: 0000-0002-6499-0811;
Email: zuzeva@yandex.ru.
Зюзева С. Г. О двух царских украшенных иконах святителя Николая XVI столетия // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2020. Вып. 39. С. 63-75. DOI: 10.15382/sturV202039.63-75
The article studies two Tzar’s revetments on the venerated icons of St. Nicholas. One of them is the lost revetment of the ancient icon “Nikola Velikoretskiy”, brought in 1555 from Vyatka to the Dormition Cathedral of Moscow Kremlin. By the order of Tzar Ivan Vasilyevich, the icon was renewed and decorated with a toreutic riza and a cover with niello plaques. We suppose that the set of the plaques (among which are images of Moscow metropolitans Alexey, Peter, Iona, St. Alexander Svirskiy) is connected with text of the narrative about the icon “Nikola Velikoretskiy” and that the creation of the toreutic decoration could be connected with work of European masters at the Tzar’s court. The article also analyses the programme of the plaques placed on the case of the icon “St. Nicholas”, the prayer icon of Evdokia Bogdanovna Saburova, the fi rst wife of the tzar’s son Ivan Ivanovich, tonsured at Pokrovskiy Monastery of Suzdal after 1572. On the narrow margins of the frame, there are plaques with the image of Deisis, the great teachers of the church and Russian saints, as well as the heavenly patrons of the commissioner and the dynasty of Rurik and Godunov. We suppose that the toreutic icon case was supplemented with plaques with similar-named saints of the two tzars’ dynasties after Boris Godunov’s enthronement in 1598.
icons of St, Nicholas, workshops of Kremlin, art of jewellery, culture of tzar’s court, toreutics, European masters
 1. Batalov A. (2014) “Evropeiskie arkhitektory i voennye spetsialisty na sluzhbe Ivana IV v svete pis'mennykh istochnikov: Eshche raz ob istorii Gansa Shlitte” [European architects and military specialists in John’s IV service in the light of literary sources: Once again on the story of Hans Schlitte]. Materialy i issledovaniia. Federal'noe uchrezhdenie kul'tury “Moskovskii Kreml'”. P. 8–32 (in Russian).
 2. Bobrovnitskaia I., Martynova M. (2018) “Regalii rossiiskikh gosudarei i drugie atributy velikokniazheskogo i tsarskogo sana XIV–XVII vekov: Katalog sobraniia” [Insignia of Russian rulers and other attributes of the court of Great Princes and Tzar of the 14th — 17th centuries: Catalogue of the collection]. Moscow (in Russian).
 3. Bobrovnitskaia I., Tsitsinova O. (eds) (2015) Boris Godunov: Ot slugi do gosudaria Vseia Rusi [Boris Godunov: From a servant to a ruler of all Rus’]. Moscow (in Russian).
 4. Bykova Z. (2003) “Chudotvornaia ikona Bogomateri «Umilenie Korsunskaia» iz Spaso- Preobrazhenskogo sobora Spaso-Evfi mieva monastyria v Suzdale” [Miracle-working icon of Theotokos «Umilenie Korsunskaia» from Spaso-Preobrazhenskiy cathedral of Spaso-Evfi miev monastery in Suzdal]. Iskusstvo khristianskogo mira, 7, p. 136–154 (in Russian).
 5. Kloss B. (2001) Izbrannye trudy [Selected works], vol. 2. Moscow (in Russian).
 6. Katkova S., Komashko N. (eds) Kostromskaia ikona XIII–XIX vekov [Icons of the 13th — 19th centuries from Kostroma]. Moscow (in Russian).
 7. Martynova M. (1999) “Oklad ikony «Bogomater' Smolenskaia» i chernevaia graviura XVI veka” [Revetment of the icon “Theotokos of Smolensk” and niello engraving of the 16th century], in Blagoveshchenskii sobor Moskovskogo Kremlia: Materialy i issledovaniia [Annunciation Cathedral of Moscow Kremlin: Materials and studies]. Moscow. P. 318–335 (in Russian).
 8. Makhan'ko M. (2011) “«Vologodskii izvod» ikony «Nikola Velikoretskii». O raznykh redaktsiiakh zhitiinogo varianta chudotvornogo obraza” [“Vologodskii izvod” of the icon “Nikola Velikoretskii”. On various redactions of the Vita’s variant of the miracleworking icon]. Dobryi kormchii. Pochitanie sviatitelia Nikolaia v khristianskom mire [The kind helmsman. Veneration of St. Nicholas in the Christian world]. Moscow. P. 464–483 (in Russian).
 9. Makhan'ko M. (2015) Pochitanie i sobiranie drevnikh ikon v istorii i kul'ture Moskovskoi Rusi XVI veka [Veneration and gathering of ancient icons in the history and culture of Muscovian Rus’ of the 16th century]. Moscow (in Russian).
 10. Nikolaeva T. (1977) “Dekorativno-prikladnoe iskusstvo” [Decorative and applied art], in Ocherki russkoi kul'tury XVI v. [Essays on Russian culture of the 16th century], part 2. Moscow. P. 352–391 (in Russian).
 11. Riznitsa Sviato-Troitskoi Sergievoi Lavry: 700-letiiu rozhdestva prepodobnogo Sergiia posviashchaetsia (2014) [Sacristy of St. Sergiy Holy Trinity Lavra. The 700th anniversary of St. Sergiy], vol. 1. Sviato-Troitskaia Sergieva Lavra (in Russian).
 12. Samoilov T. (ed.) (2007) Vera i Vlast'. Epokha Ivana Groznogo [Faith and power: John’s the Terrible period]. Moscow (in Russian).
 13. Spirina L. (1998) Sviatye kniaz'ia Boris i Gleb na proizvedeniiakh zolotogo i serebrianogo dela XVI– XVII vv. iz sobraniia Sergievo-Posadskogo muzeia-zapovednika [Saints Boris and Gleb in works of art of gold and silver from the collection of the Museum-Preserve of Sergiev Posad], in Kul'tura slavian i Rus' [Culture of Slavs and Rus’]. Moscow. P. 429–452 (in Russian).
 14. Sterligova I. (2014) “Vvedenie k chasti vtoroi «Sviatyni gosudarstvennoi kazny i riznits kremlevskikh khramov»” [Introduction to Part 2 “Holy objects of the state treasury and sacristies of the cathedrals of the Kremlin], in S. Beliaev, I. Vorotnikova (eds) Moskovskii Kreml' XVI stoletiia. Drevnie sviatyni i istoricheskie pamiatniki [Moscow Kremlin of the 16th century. Holy objects and historical monuments], book 2. Moscow. P. 282–297 (in Russian).
 15. Sterligova I. (2011) “Dragotsennye ikony sviatitelia Nikolaia v Drevnei Rusi” [Precious revetments of icons of St. Nicholas in Ancient Rus’], in Dobryi kormchii. Pochitanie sviatitelia Nikolaia v khristianskom mire [The kind helmsman. Veneration of St. Nicholas in the Christian world]. Moscow. P. 382‒408 (in Russian).
 16. Tolstaia T. (ed.) (2016) Ikony Uspenskogo sobora Moskovskogo Kremlia. Vtoraia pol. XV–XVI vek: Katalog [Icons of the Dormition Cathedral of Moscow Kremlin. Second half of the 15th — 16th centuries: Cataloque]. Moscow (in Russian).
 17. Vorontsova L. (2010) “Oklad na ikonu «Prepodobnyi Sergii Radonezhskii» iz sobraniia Sergievo- Posadskogo muzeia” [Framing for the icon “St. Sergiy of Radonezh” from collection of museum of Sergiev Posad], in Troitse-Sergieva lavra v istorii, kul'ture i dukhovnoi zhizni Rossii: Materialy VI Mezhdunarodnoi konferentsii. 23–25 sentiabria 2010 [Holy Trinity Lavra in the history, culture and spiritual life of Russia. Materials of the 6th international conference. 23‒25 September, 2010]. Sergiev Posad. P. 289–309 (in Russian).
 18. Zabelin I. (2003) “Domashnii byt russkogo naroda v XVI‒XVII st. III: Domashnii byt russkikh tsarei i tsarits v XVI i XVII st.: Materialy” [Household routines of the Russian people in the 16th — 17th centuries. III: Household routines of Russian tzar’s and tzarin’s of the 16th and 17th centuries]. Moscow (in Russian).
 19. Ziuzeva S. (2016) “Zolotoi oklad ikony «Troitsa» kontsa XVI veka: Istoriia sozdaniia. Ikonograficheskie i stilisticheskie osobennosti litsevykh izobrazhenii” [Gold revetment of the icon “Trinity” of the late 16th century: History of making. Iconographic and stylistic features of the face images]. Materialy i issledovaniia. Federal'noe uchrezhdenie kul'tury “Moskovskii Kreml'”, 27, p. 64–80.
 20. Ziuzeva S. (2019) “Serebrianaia ikona «Blagoveshchenie» XVI v. Rabota zapadnogo mastera v Moskve” [Silver icon “Annunciation” of the 16th century. Work of the European master in Moscow]. Vestnik PSTGU. Ser. V: Voprosy istorii i teorii khristianskogo iskusstva. 34, p. 37–48 (in Russian).
Zyuzeva Svetlana
Place of work: Kremlin Museum; Kremlin, Moscow 103132, Russian Federation;
Post: Research Fellow;
ORCID: 0000-0002-6499-0811;
Email: zuzeva@yandex.ru.