/

Feofanov Aleksandr

The educational level of the russian generals of 1812


Feofanov Aleksandr (2013) "The educational level of the russian generals of 1812 ", Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II : Istoriia. Istoriia Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2013, vol. 53, pp. 23-30 (in Russian).

Abstract

In the article an attempt is made to generalize and analyse all known data on the educational level of the Russian generals of 1812. The author considers that the Russian generals of that time in the majority of cases had no regular education. Comparison of the data on education of the elite and of the whole Russian generals allows to draw a conclusion that up to the middle of 19th century representatives of the higher bureaucracy had no regular education.

Keywords

generals, University, nobility, educational level, elite

References

1. Andrejev A. Yu. Russkie studenty v nemetskih universitetah XVIII — pervoi poloviny XIX veka (Russian students at German universities in in XVIII and first half of XIX centuries). Moscow, 2005.
2. Andrejev A. Yu. 1997. Russkaja literatura, no. 2, pp. 103-123.
3. Besotnosnyj V. M. 1995. Bombardir, no. 1, pp. 27-29.
4. Chichagov P. V. Zapiski («Notes»). Moscow, 2002.
5. Eroshkin N. E. Rossijskoe samoderzhavie (The Russian autocracy). Moscow, 2006. Faizova I. V. «Manifest o volnosty» («Manifesto on the Freedom»). М., 1999.
6. Feofanov A. M. 2011. Vestnik PSTGU II, no. 1 (44), 17-27.
7. Krylov V. M. Kadetskie korpusa i rossjskie kadety (The Cadet Corps and the Russian cadets). Saint Petersburg, 1998.
8. Mironenko S. V. Samoderzhavie i reformy (The autocracy and the reforms). Moscow, 1989.
9. Pintner W. M. 1970. Slavic Review: American Quarterly of Soviet and East European Studies. Vol. 29, no. 29, pp. 429-443.
10. Pisarkova L. F. Gosudarstvennoje upravlenie Rossii (The Russian Government). Moscow, 2007.
11. Shilov D. N. Gosudarstvennye dejateli Rossjskoj imperii (The statesmen of the Russian Empire). Saint Petersburg, 2002.
12. Shilov D. N., Kuzmin Yu. A. Chleny Gosudarstvennogo soveta Rossjskoj imperii, 1801—1906 (The Members of the Council of State of the Russian Empire, 1801-1906). Saint Petersburg, 2007.
13. Troitskij S. M. Russkij absoljutizm i dvorjanstvo v XVIII veke (The Russian autocracy and nobility in the XVIIIth century). Moscow, 1974.
14. Wortman R. Vlastiteli i sudii (The rulers and the judges). Moscow, 2004.
15. Zajonchkovskiy P. A. Pravitelstvennyj apparatsamoderzhavnojRossii v XIX veke (Governmental community of the autocratic Russia in the XIX century). Moscow, 1978.

Information about the author

Feofanov Aleksandr

PDF